Interaction HubInformatie Clixz Hub

Het platform voor sport instanties die het mogelijk maakt om evenementen centraal te beheren, te publiceren en promoten via het web.

Door de mogelijkheid om evenementen zoals workshops, trainingen, of clinics middels een gangbaar formaat (Microsoft Excel) als jaarplanning in te lezen, is het voor externe specialisten een handige tooling om de administratie hiervan centraal te houden.

Binnen het systeem kunnen sleutel gebruikers de evenementen inlezen per bulk (Excel), handmatig invoeren, aanpassen en onderhouden. Door de eenmalige of periodieke importering van relatie (sporter) gegevens uit een extern systeem (bijv. TMS van NOC*NSF) kunnen sporters gericht worden benaderd voor en over opkomende of gehouden evenementen.

Er zijn universele modules beschikbaar die vrij te integreren zijn in een groot scala aan eindplatformen. Dit houdt in dat de informatie uit het systeem gemakkelijk binnen een externe site geplaatst kan worden. Zo kunt u sporters de mogelijkheid bieden om komende evenementen te bekijken op uw eigen website, en zich daarop in te schrijven, zonder dat ze andere websites of platformen hoeven te bezoeken. Hierdoor houdt u uw sporters altijd gediend met één communicatie kanaal.
Rounded Image

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Clixz.
Wij en Clixz behouden ons alle rechten voor.